Thursday, November 12, 2009

.::CoPy N PasTE::.WahHaBi??

ini dr blok mmber aku..moga ade skit pemahaman bg yg xtau..

Mengapa sy menulis artikel tentang Wahhabi ni??? Sebabnya mudah je, sebenarnya sy dh sakit kepala dengan cakap2 kosong sesetengah pelajar di fakulti saya, ada pelajar junior tu yang mengatakan yang bukan2 pasal jabatan sy (Jabatan al-Quran wa Sunnah), dia mengatakan jabatan Wahhabi, lecture tu Wahhabi, seolah2 Wahhabi ni satu ajaran yang sesat, bila ditanya apa itu Wahhabi kepada pelajar tersebut, die senyap je, confem xtau apa itu Wahhabi, tp memandai2 je main ikut2 je ckp orang, tu yang sy marah tu, lps tu perheboh kat bdk2 lain, itu Wahhabi, ini Wahhabi, padahal mereka x tahu pun ap sebenarnya Wahhabi ni,inilah perlunya mahasiswa kepada filter(penapis), mahasiswa yang bagus dan cemerlang adalah mereka yang tidak menelan bulat2 apa yang datang kepadanya, tetapi diselidiki dahulu kesahihannya...

aPAKAH SEBENARNYA wAHHABI NI???? JOM KTE BCE SATU ARTIKEL NI, penat ak cari...artikel ni sy ambil dr sebuah kitab bertajuk :AL-ISLAM BILA MADZAHIB

Mazhab Wahhabi pada hakikatnya adalah kelanjutan dari mazhab Salafiyyah yang dipelopori oleh Ahmad Ibn Taimiyyah. Nama Wahhabi adalah nisbah dari pencetus gerakan itu, iaitu Muhammad bin Abdul Wahhab, yang lahir di desa Uyainah, Nejed (Riyadh), tahun 1115H/1703M.

Muhammad bin Abdul Wahhab mendalami ilmu-ilmu syariat dengan berkeliling ke wilayah-wilayah Islam, seperti Basrah,Baghdad,Hamadzan,Asfahan,Qum dan Kairo.Setelah itu ia berkeliling mendakwahkan fahamannya yang tidak jauh berbeza dengan fahaman Ibnu Taimiyyah dan majoriti penganut mazhab Hanbali. Abdul Wahhab mengadakan pembaharuan dengan memperketat beberapa permasalahan yang tidak dilakukan oleh guru-gurunya. Ia mengharamkan rokok, melarang membangun kuburan (meninggikan), meskipun sekadar membuat longgokan tanah, melarang tashwir (foto atau gambar makhluk bernyawa). Ia juga melarang berbagai adat kebiasaan.

Disamping itu, ada satu perkara yang membezakan gerakan Muhammad Ibnu Abdul Wahhab dengan gerakan Salafiyyin yang dipelopori Ibnu Taimiyyah. Ibnu Taimiyyah menyebarkan dan mengajarkan fahamannya melalui tulisan-tulisan, mujadalah (dialog atau perdebatan) serta munaqasah. Sedangkan gerakan Wahhabi menyebarkan ajarannya dengan menggunakan pedang dan tentera. Dan tentu sahaja cara yang ditempuhnya itu menimbulkan reaksi keras dari pemerintah. Muhammad Ali, Garbenor Mesir, mengirimkan tenteranya untuk menumpaskan gerakan Wahhabi. Pertempuran pun terjadi beberapa kali.
Ibnu Abdul Wahhab sebenarnya bukanlah seorang yang dikatakan kuat dan bukanlah pula seorang yang fanatic, sehingga mendorongnya untuk terlibat dalam berbagai peperangan . Namun, ia adalah seorang ulama’ yang selalu dimusuhi sehingga mengharuskannya untuk mencari pelindung. Dan ia memperoleh perlindungan itu dari Muhammad bin Su’ud, penguasa Dar’iyah, salah seorang pengikut fahaman Muhammad bin Abdul Wahhab. Dengan bantuannyalah Abdul Wahhab memulakan ajaran yang mengikuti mazhabnya. Ia memasukkan orang-orang yang menerima ajakannya ke dalam barisannya. Sedangkan mereka yang menolak ajakannya dan melancarkan perlawanan, maka ayunan pedanglah cara yang diambil untuk memperkuat barisannya.

Hubungan antara Abdul Wahhab dengan Muhammad bin Su’ud kemudian dikuatkan menjadi hubungan kekeluargaan melalui ikatan perkahwinan diantara anggota keluarganya. Ketika Abdul Wahhab wafat, mazhabnya diteruskan oleh keluarganya hingga tersebar di seluruh Jazirah Arab. (untuk lebih detailnya lihat KITAB FAIDHUL KHATHIR, JILID 5, HLM 302).

Seperti biasanya, setiap mazhab baru mempunyai musuh yang menghalangi tersiarnya mazhab baru tersebut. Hal itu pun dialami oleh Wahhabi. Namun, hal itu justeru membuatkan mazhab baru itu dikenal luas di luar Jazirah Arab. Tidak sedikit jemaah haji yang menunaikan haji di Mekkah tertarik dengan mazhab baru itu, kemudian menerimanya. Ketika mereka pulang ke negaranya, mereka pun menyebarkan fahaman tersebut, dengan cara itulah fahaman Wahhabi tersebar di Punjab, di sebelah utara India dibawah pimpinan Sayyid Ahmad, ia bahkan membentuk wilayah baru yang dinamakan Wahhabiyyah. Dan ia juga mencontoh cara yang ditempuh pelopor gerakan ini, iaitu memerangi orang-orang yang tidak mahu menerima mazhab baru itu. Di Al-Jazair, mazhab baru itu disebarluaskan oleh Imam Sanusi. Sementara itu di Mesir Syaikh Muhammad Abduh pun menyambut baik gerakan itu, sekalipun beliau tidak mengikatkan diri dengan Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Muhammad Abduh lebih cenderung untuk meluaskan fahaman Wahhabi dengan mengembalikannya dengan pokok ajaran Salafi yang mencakupi fahaman Ibnu Taimiyyah dan Muhammad ibn Abdul Wahhab.

Secara ringkas pada dasarnya aqidah yang menjadi landasan gerakan Wahhabi ini adalah dua hal, PERTAMA: TERFOKUS KEPADA MASALAH TAUHID YANG MURNI DALAM SEGALA ASPEKNYA. KEDUA: MEMERANGI DAN MENGHILANGKAN BID’AH.

Ibnu Abdul Wahhab berpendapat bahawa dalam masalah syariat, hokum halal dan haram, tidak dianggap sebagai hujjah, selama tidak di ambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Meskipun demikian, mazhab Wahhabi berpendapat bahawa pintu ijtihad masih tetap terbuka bagi siapa sahaja yang telah memenuhi syarat.

Muhammad bin Abdul Wahhab juga berpendapat bahawa ziarah terhadap kuburan para wali termasuk syirik, dan ber-tawassul kepada mereka akan mengakibatkan rusaknya kemurnian aqidah. Demikian juga halnya dengan ziarah kubur dengan meletakkan makanan dengan keyakinan bahawa ahli kubur itu dapat memberikan kebaikan dan menolak mala petaka. Kebiasaan seperti itu banyak ditemui Abdul Wahhab pada masyarakat Yamamah (Riyadh) yang berkeyakinan adanya pohon kurma yang dapat menunjukkan jodoh kepada wanita atau lelaki yang yang terlambat menikah. Abdul Wahhab juga menyaksikan masyarakat yang menziarahi dan meminta berkat kepada sebuah gua yang diyakini memiliki kekuatan ghaib.

Penyimpangan-penyimpangan seperti inilah yang mendorong beliau berpendapat bahawa ziarah kubur tidak dibolehkan kecuali untuk mengambil I’tibar. Berdasarkan pendapat itu, maka para pengikut Wahhabi memasuki kampong ataupun kota untuk menghancurkan semua kuburan yang dibangun dan meratakannya debgan tanah, sehingga banyak orang Barat yang menyebut gerakan ini sebagai sebutan “PEMBANTERAS TEMPAT PEMUJAAN” . Menurut Muhammad Abu Zahrah, dalam bukunya AL-MADZAHIBUL ISLAMIAH, sebutan pembanteras tempat pemujaan itu dilekatkan pada gerakan Wahhabi kerana gerakan ini telah menghancurkan benda-benda yang dijadikan tempat berkumpul untuk meminta syafaat atau tawasul, termasuk kuburan. Selain itu, berdasarkan sebuah hadith Nabi, Bani Israel menjadikan kuburan nabi-nabinya sebagai masjid atau tempat ibadah.
Gerakan Wahhabi tidak hanya berhenti dengan runtuhnya kuburan-kuburan para wali dan meratakannya dengan tanah sahaja, namum lebih jauh dari itu, mereka memasuki kota Mekkah untuk menghancurkan semua kubah peninggalan zaman dahulu, seperti kubah Siti Aisyah, kubah tempat lahirnya Nabi Muhammad, dan kubah tempat kelahiran Abu Bakar, Ali. Begitu juga ketika mereka memasuki Madinah, dihancurkannya semua kuburan sahabat yang dibangun dan diratakannya dengan tanah dan hanya diberi tanda. Hampir sahaja mereka menghancurkan makam Rasulullah, kalau saja tidak mendapatkan reaksi hebat dari dunia Islam.

Inilah jalan yang ditempuh oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam memurnikan aqidah dari berbagai kemusyrikan, sehingga mereka juga menamakan diri sebagai “MUWAHHIDIN”.
Gerakan kedua dari usaha pemurnian aqidah yang dilakukan Wahhabi adalah pembanterasan bid’ah, misalnya perayaan Maulid, keluarnya kaum wanita ikut mengiringi jenazah, perayaan-perayaan spiritual, haul untuk memperingati kematian wali, acara-acara yang lazim dilakukan para pengikut aliran sufi untuk mengenang kematian guru atau nenek moyang mereka. Di samping itu, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, beberapa kebiasaan, sepeti merokok, berlebihan minum kopi, laki-laki yang memakai kain sutera, mencukur janggut, dan memakai perhiasan emas, juga dianggap bid’ah.

Sikap keras Wahhabi yang seakan-akan tidak mempedulikan lagi perasaan dan pemikiran orang lain itu mendapat serangan. Raudhah di masjid Rasulullah yang dimuliakan dan dijadikan kebanggaan kaum muslimin yang berkunjung ke Madinah dihancurkan begitu sahaja oleh gerakan ini. Demikian juga pembongkaran makam para sahabat. Semua itu menimbulkan rasa antipasti dari umat Islam di seluruh dunia. Keadaan ini dimanfaatkan oleh kaum orientalis dengan menebarkan berbagai tuduhan buruk terhadap Wahhabi.

Demikianlah gerakan pemurnian aqidah yang dijalankan oleh Wahhabi, yang pada hakikatnya adalah gerakan Salafiyyah yang hanya mengamalkan segala perintah dan ajaran agama hanya dari al-Quran dan al-Sunnah Nabi. Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri sangat terkesan dengan ajaran Ibnu Taimiyyah, bahkan ia menyebut dirinya sebagai murid Ibn Taimiyah.

Kalau dianggap bahawa sebuah gerakan tidak terlepas dari kekurangan, maka barangkali kekurangan dalam gerakan Wahhabi itu hanya apa yang kami sebut tadi, iaitu kurang mengindahkan perasaan umat Islam lainnya yang memberikan perhatian kepada makam Rasulullah dan memperingati hari kelahiran beliau. Selain itu Wahhabiyah juga kurang memberi peluang kepada masyarakat untuk mengembangkan pemikiran kreatif serta kurang mengikuti kemajuan pemikiran seiring dengan kemajuan peradaban manusia. Padahal, Islam sendiri tidak membekukan pemikiran. Sekalipun demikian tidaklah bijaksana untuk mengecam peribadi beliau, yakni Muhammad bin Abdul Wahhab, kerana ia hanya berusaha untuk membersihkan kemurnian aqidah Islamiyyah dari kotoran syirik dan bid’ah. Dan beliau tidaklah semata-mata duduk diatas singgahsananya sambil memerintahkan tenteranya untuk memaksa manusia mengikuti fahamannya, namun ia tetap berusaha hanya dengan mendakwahkan fahamannya untuk didiskusikan. Terbukti, ia mengutus 2 orang pengikutnya ke Al-Azhar, Mesir pada tahun 1851M, untuk menjelaskan dan mendiskusikan hakikat fahaman Wahhabi. Hasilnya, Al-Azhar menyalahkan semua tuduhan yang disebarkan oleh beberapa ulama dan orientalis. Bahkan, Syaikh Abdul Huda Ash Sha’di, salah seorang ulama Al-Azhar, menyatakan, “KALAU WAHHABI ITU PERSIS SEPERTI APA YANG KAMI DENGAR DAN KAMI KAJI INI, MAKA KAMI PUN SEMUANYA WAHHABI”. (LIHAT BAINAD DIYANAT WAL HADHARAT, HLM 139-140).

Beberapa tokoh orientalis menjejajarkan Abdul Wahhab dengan Martin Luther dalam agama Protestan. Jika Martin Luther dianggap pembaru dalam agama Protestan yang berhasil membersihkan berbagai penyimpangan dalam agamanya, maka Muhammad bin Abdul Wahhab berhasil membanteras kemusyrikan dan bid’ah yang ada dalam agama Islam.

Semoga kita dapat berkongsi ilmu yang ada, akhirnya segala kesilapan dan kesalahan semoga dibetulkan dan diharap2 ditegur dan diperbetulkan sesungguhnya sy adalah manusia yg biasa yg tidak lepas daripada kesilapan dan kesalahan dalam penulisan artikel yang tidak seberapa ini....

http://luqmanal-jawa.blogspot.com

.::PeNutUp SeM 1 TaHun 3::.

Exam dh abes....
laungan MERDEKA!!!!!!!!!!!!! huhuhuhu.. alhamduliLLAH.. sume dh slesai...paper smlm pn bkn men lg..hehehe...xleh riak tp..wuhuhuhu...tp bkn nk riak..nk bersyukur je..eh..ntah pe2...huhuhu

Hrm..mlm ni nek bas dh...brg blm abes kemas lg...sem ni xmcm sem lps2..sem ni ak blik nga ase gumbira n seng ati wei...sem lps slalu je ak blik nga harapan yg hancusssss n makan ati...bkn cz xleh jwb exam weii..tp..hrm..biarlah rahsia...

Ase mcm boring je blik ni...ye r..sem lps praktikal..sem ni??wt taik mate..hahaha..x r..ak blik nga azam bru..wlopn blum taun baru..hahahahaha...

Pe pn..makasaih wt mak..ayah..lecture..kwn2..pakwe2..(haha sadis,mcm ramai je).. sume la..sape2 yg terlibat dlm menaikkan smngat ak sem ni...yg wt ak turun smngat pn makasih ler bbnyak..huhuhu..bye2 sume..de masa kita jmpa lg kt cni..klo pnjang umo kta jmpa lg...aku rindu pd y tlah tiada..adakah itu tandanya..??????????


x-cen skit...hahaha

Saturday, November 07, 2009

.::8 N0vEmBeR > Epi B'DaY t0 mYsELf::.


Dapatkan Mesej Bergambar di Sinislamat hari lahir buat diriku..selamat pendek umur jgk...thanks to mak n ayah cz mendidik diri ini..mrmbesarkan diri ini sehingga besar pendek..kehkehkehkeh..

YA ALLAH..aku malu untuk meminta YA ALLAH..tapi aku tidak mahu menjadi hamba yang sombong YA ALLAH..YA ALLAH..di hari bersejarah bagi ku ini, ku mohon lanjutkan lah usiaku dan kedua ibubapa ku agar aku dapat membalas segala penat lelah mereka selama ini..aku mengharap redha dari Mu YA ALLAH..dengan setiap apa yang aku perolehi hari ini..YA ALLAH..jangan lah Engkau menutup ingatanku terhadap susah payah orang tua ku, guru dan sahabat2 ku..YA ALLAH..dihari yang bersejarah ini juga..aku mohon pada MU agar kebaikan sentiasa mengiringi mereka2 ini YA ALLAH..perjodohkanlah aku dengan si dia YA ALLAH..redhailah perhubungan kami sehingga akhir hayat kami berdua YA ALLAH..letakkanlah di dia dibawah jagaan MU sepanjang masa YA ALLAH..makbulkan lah doa ku YA ALLAH..amin..

Friday, November 06, 2009

.:: BeRaPa LaMa KiTa DiKuBuR?::.

Awan sedikit mendung, ketika kaki kaki kecil Yani berlari-lari gembira di atas jalanan menyeberangi kawasan lampu merah Karet.

Baju merahnya yg besar melambai-lambai di tiup angin. Tangan kanannya memegang ice-krim sambil sesekali mengangkatnya ke mulutnya untuk dicicapi, sementara tangan kirinya mencengkam Ikatan sabuk celana ayahnya.

Yani dan Ayahnya memasuki wilayah pemakaman umum Karet, berputar sejenak ke kanan & kemudian duduk Di atas tembok nisan "Hj Rajawali binti Muhammad 19-10-1915: 20- 01-1965"

"Nak, ini kubur nenekmu mari Kita berdo'a untuk nenekmu" Yani melihat wajah ayahnya, lalu meniru gaya tangan ayahnya yg mengangkat ke atas dan ikut memejamkan mata seperti ayahnya. Ia mendengarkan ayahnya berdo'a untuk Neneknya...

"Ayah, nenek waktu meninggal umur 50 tahun ya Yah." Ayahnya mengangguk sambil tersenyum, sambil memandang pusara Ibu-nya.

"Hmm, bererti nenek sudah meninggal 42 tahun ya Yah..." Kata Yani berlagak sambil matanya mengira dan jarinya berhitung. "Ya, nenekmu sudah di dalam kubur 42 tahun ... "

Yani menoleh kepalanya, memandang sekeliling, banyak kuburan di sana . Di samping kuburan neneknya ada kuburan tua berlumut "Muhammad Zaini: 19-02-1882 : 30-01-1910"

"Hmm.. Kalau yang itu sudah meninggal 106 tahun yang lalu ya Yah", jarinya menunjuk nisan bersebelahan kubur neneknya. Sekali lagi ayahnya mengangguk. Tangannya terangkat mengusap kepala anak satu-satunya.. "Memangnya kenapa ndhuk( anak perempuan) ?" kata sang ayah menatap teduh mata anaknya... "Hmmm, ayah kan semalam bilang, bahwa kalau kita mati, lalu di kubur dan kita banyak dosanya, kita akan disiksa dineraka" kata Yani sambil meminta persetujuan ayahnya. "Iya kan yah?"

Ayahnya tersenyum, "Lalu?"
"Iya .. Kalau nenek banyak dosanya, berarti nenek sudah disiksa 42 tahun dong yah di kubur? Kalau nenek banyak pahalanya, berarti sudah 42 tahun nenek senang dikubur .... Ya nggak yah?" mata Yani bersinar keranana bisa menjelaskan kepada Ayahnya pendapatnya.

Ayahnya tersenyum, namun sekilas tampak keningnya berkerut, tampaknya cemas ...... "Iya nak, kamu pintar," kata ayahnya pendek.

Pulang dari pemakaman, ayah Yani tampak gelisah Di atas sajadahnya, memikirkan apa yang dikatakan anaknya... 42 tahun hingga sekarang..... kalau kiamat datang 100 tahun lagi...142 tahun disiksa .. atau bahagia dikubur .... Lalu Ia menunduk ... Meneteskan air mata....

Kalau Ia meninggal .. Lalu banyak dosanya ...lalu kiamat masih 1000 tahun lagi berarti Ia akan disiksa 1000 tahun?
Innalillaahi WA inna ilaihi rooji'un .... Air matanya semakin banyak menitis, sanggupkah ia selama itu disiksa? Iya kalau kiamat 1000 tahun ke depan, kalau 2000 tahun lagi? Kalau 3000 tahun lagi? Selama itu ia akan disiksa di kubur. Lalu setelah dikubur? Bukankah Akan lebih parah lagi?
Tahankah? padahal melihat adegan pameran dipukuli masa di tv kemarin ia dah tak tahan?

Ya Allah... Ia semakin menunduk, tangannya mengangkat, setinggi bahunya naik turun tak teratur...... air matanya semakin membanjiri pipi dan janggutnyaĆ¢€¦

"Allahumma as aluka khusnul khootimah".. berulang Kali di bacanya DOA itu hingga suaranya serak ... Dan ia berhenti sejenak ketika terdengar batuk Yani.

Dihampirinya Yani yang tertidur di atas dipan Bambu.. Di betulkannya selimutnya. Yani terus tertidur.... tanpa tahu, betapa sang bapak sangat berterima kasih padanya karena telah menyadarkannya arti sebuah kehidupan... Dan apa yang akan datang di depannya....

"Yaa Allah, letakkanlah dunia ditanganku, jangan Kau letakkan dihatiku..."

Sebarkan e-mail ini ke saudara-saudara Kita, mudah-mudahan bermanfaat.. .

"Sebarkanlah walau hanya 1 ayat"

.::17 kEsALaHan KetiKA SoLAt::.

"SEMBAHYANG adalah amalan pertama yang dihisab Allah pada akhirat nanti. Jika sembahyang seseorang baik, baiklah pula seluruh amalannya dan begitu sebaliknya.Sembahyang perlu dipelihara sebaik-baiknya."

Antara kesalahan yang selalu dilakukan berkaitan sembahyang adalah:

1. Meninggalkan sembahyang.

Hal ini adalah suatu kekufuran berdasarkan al-Quran, sunnah dan ijmak.Allah berfirman bermaksud: "Apakah yang membuat kalian masuk ke dalam Neraka Saqar?' Mereka menjawab: "(Kerana) kami dulu tidak termasuk orang yang mendirikan solat." (Surah al-Muddatstsir, ayat 4)Rasulullah saw bersabda: "Perjanjian antara kami dengan mereka adalah solat, barang siapa meninggalkannya maka dia kafir." (Hadis riwayat Ahmad dan lainnya).

2. Melengah-lengahkan solat.

Firman Allah bermaksud : Sesungguhnya solat itu wajib atas orang beriman dalam waktu yang sudah ditentukan." (Surah an-Nisa, ayat 103)Oleh itu, melengah-lengahkan solat tanpa uzur yang dibolehkan syarak adalah berdosa besar.Rasulullah bersabda: "Itu adalah solat orang munafik. Dia duduk menunggu matahari, sampai jika matahari sudah berada antara dua tanduk syaitan (hendak tenggelam) dia berdiri dan menukik empat rakaat, sedangkan dia tidak mengingat Allah dalamnya kecuali sedikit." (Hadis riwayat Muslim).

3. Meniggalkan solat berjemaah.

Solat berjemaah adalah wajib kecuali bagi orang yang memiliki uzur yang dibolehkan syarak. Sabda Rasulullah bermaksud: "Siapa yang mendengarkan seruan azan tetapi tidak memenuhinya maka tidak ada solat baginya, kecuali kerana uzur." (Hadis riwayat Ibnu Majah).Allah berfirman, maksudnya: "Dan rukuklah bersama orang yang rukuk." (Surah al-Baqarah, ayat 43).Rasulullah bersabda: "Kemudian aku mengutus (utusan) kepada orang yang tidak solat berjemaah, hingga aku bakar rumah mereka." (Muttafaq Alaih).

4. Tidak thuma'ninah dalam solat

Thuma'ninah adalah rukun solat dan tidak sah solat tanpanya. Thuma'ninah ertinya tenang ketika sedang rukuk, iktidal, sujud dan duduk antara dua sujud.

Tenang maksudnya sampai tulang kembali pada posisi dan persendiannya, tidak tergesa-gesa dalam penggantian dari satu rukun ke rukun lainnya.

5. Tidak khusyuk dan banyak gerakan dalam solat.

6. Mendahului atau menyelisihi imam.

Hal ini boleh menyebabkan solat batal.

Makmum hendaklah mengikuti imam, tidak mendahului atau terlambat. Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya diadakannya imam itu untuk diikuti, kerana itu jika dia bertakbir, bertakbirlah, dan jangan kalian bertakbir sampai dia bertakbir, dan jika dia rukuk, maka rukuklah dan jangan kalian rukuk sampai dia rukuk... " (Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim).

7. Bangun dari duduk untuk menyempurnakan rakaat sebelum imam selesai dari salam kedua.

8. Memandang ke langit (atas) atau menoleh ke kiri dan ke kanan ketika solat.

Hal ini diperkatakan Rasulullah dalam sabdanya: "Hendaklah orangmu berhenti daripada mendongakkan pandangannya ke langit ketika solat atau Allah tidak mengembalikan pandangannya kepada mereka." (Hadis riwayat Muslim)."Dan jauhilah orang yang menoleh dalam solat kerana sesungguhnya ia adalah suatu kebinasaan." (Hadis riwayat at-Tirmizi)

9. Mengenakan pakaian nipis yang tidak menutupi aurat.

Hal ini membatalkan solat kerana menutup aurat adalah syarat sah solat.

10. Tidak memakai tudung dan menutupi telapak kaki bagi wanita kerana aurat wanita dalam solat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan.

Ummu Salamah ditanya mengenai pakaian solat wanita. Beliau menjawab: "Hendaknya dia solat dengan kerudung, dan baju kurung panjang yang menutupi kedua-dua telapak kakinya."

11. Melintas di depan orang yang sedang solat.

Rasulullah bersabda: "Seandainya orang yang lalu di depan orang solat itu mengetahui dosanya, tentu berhenti (menunggu) empat puluh (tahun) lebih baik baginya daripada melintas di depannya." (Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim).

12. Tidak melakukan takbiratul ihram ketika mendapati imam sedang rukuk.

Takbiratul ihram adalah rukun solat dan wajib dilakukan dalam keadaan berdiri, baru kemudian mengikuti imam yang sedang rukuk.

13. Tidak langsung mengikuti keadaan imam ketika masuk masjid.

Orang yang masuk masjid hendaknya langsung mengikuti imam, baik ketika itu sedang duduk, sujud atau lainnya.Rasulullah bersabda: "Jika kalian datang untuk solat dan kami sedang sujud, maka sujudlah!" (Hadis riwayat Abu Daud).

14. Melakukan sesuatu yang melalaikan daripada solat seperti menonton televisyen dan bersembang.

Allah berfirman, maksudnya: "Wahai orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikanmu daripada mengingat Allah, barang siapa melakukan demikian maka mereka itulah orang yang rugi." (Surah al-Munafiqun, ayat 9).

15. Makruh memejamkan mata ketika solat tanpa keperluan.

Seperti diriwayatkan Ibnu Qayyim berkata, Nabi tidak mencontohkan solat dengan memejamkan mata.Tetapi, jika memejamkan mata diperlukan, misalnya, kerana di hadapannya ada lukisan atau sesuatu yang menghalangi kekhusyukannya maka hal itu tidak makruh.

16. Tidak melurus atau merapatkan barisan ketika berjemaah.

Nabi Muhammad s.a.w bersabda: "Kalian mahu meluruskan barisan kalian atau Allah akan membuat perselisihan antara hati kalian." (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim).

17. Tidak memperhatikan sujud dengan tujuh anggota.

Nabi Muhammad saw bersabda: "Kami diperintahkan untuk sujud dengan tujuh anggota; kening dan beliau mengisyaratkan dengan tangannya sampai ke hidungnya, dua tangan, dua lutut dan dua telapak kaki." (Muttafaq Alaih)


Wednesday, November 04, 2009

.::ExAm LaGi::.

exam lg...hrm..exam..exam..exam..boringnyer..ari ni ari ke dua ak exam lpas 26 hb aritu..lame kn??tp habuk pn tarak..makin malas stdy ade r..hrm..lambatnyer nk abes..ade 3 paper lg..esok,9 n 11 hb..pastu ak balik weh..dgn niat berkhidmat untuk mak n ayah..btol ke weh??huhuhu..

hrm..xlama lg b'day aku..ade org igt x ek??...mklum la..skang ni ak sengaja meletakkan diriku dalam mode single..xnk rapat nga sesape..perit weh..kecuali yg "ter"rapat tu ak xtau la..kn..hrm..dh tua la gamaknyer..kawen nye x lg..kawan2 dh ramai yg kawen..tp dorg xpe..xblajar dh..ak ni blajar lg..kena habiskan dulu..selesaikan satu2..kn3??huhuhu...

ak masih blur lg sbnrnyer ni..bru bngun..smlm ak tdo 1 jam je..first time dlm sjarah idup ak stdy smpi cmtu skali time exam...slalunye mlm exam stdy cikit2..rest otak la kononnya..n mmg td ak blur time jwb exam..otak ak mcm kosong je..xpnah lg jd cm2..nasib ak xnages je..pdhal sume y dlm paper tu mmg sbijik y ak score...

alhamdulillah..ALLAH bukak pintu ati ak...stlah bmacam2 doa ak bc..akhirnya sedikit demi sedikit kuar dlm otak ak...huhuhu..ni mesti cz berkat doa mak nga ayah ak..makasih mak..ayah..doakan anakmu ini terus kuat untuk melangkah..

esok menanti subjek y mmg killer..cz ustaz tu ska men psiko sket..penah dlm midsem soklan objektif..15 soklan..sume jwpan alif je..yg kitorg mjoriti kompiuh antara ba dan jim..huhuhu..xsalah ustaz jgk..ktorg yg lalai..study tp xfokus..ustz kn??huhuhu...

okey..nk stduy dlu...YA ALLAH..kuatkan lah kaki hamba MU ini untuk terus berdiri dan melangkah bersama liku2 hidup ini..

Sunday, November 01, 2009

.::mEmPeRiNgAti TrAgEdi MaMaLi::.

Tanggal 19 Nov 1985, Kg. Memali, Mukim Siong, Baling, Negeri Kedah Darul Aman di bumi Malaysia menjadi saksi satu tragedi yang sangat dahsyat dalam sejarah tanah air. Lebih 3000 anggota keselamatan dihantar oleh pihak pemerintah daripada regim Barisan Nasional untuk melakukan aksi penangkapan ke atas seorang tokoh ulama’ yang bersama di dalam Gerakan Islam di Malaysia iaitu Parti Islam Se-Malaysia (PAS).
Beliau yang mesra dengan panggilan Ust. Ibrahim Libya atau nama sebenarnya Ibrahim bin Mahmud merupakan pendakwah tanah air yang sebelumnya pernah berkhidmat bersama Pusat Islam Malaysia. Beliau yang telah sekian lama bersama PAS akhirnya mengambil keputusan meninggalkan Pusat Islam bagi meluaskan lagi ruangnya memberikan perkhidmatan kepada Parti Islam walaupun khidmatnya sangat diperlukan oleh Pusat Islam sehingga beliau pernah dii’tiraf sebagai pendakwah terbaik.
Dengan suaranya yang lantang dan tegas menghadapi kezaliman-kezaliman pihak pemerintah ketika itu yang diketuai oleh Perdana Menteri Tun.Dr Mahathir bin Mohamad, setiap majlis-majlis pidatonya pasti dihadiri oleh ribuan pendengar dikalangan penyokong dan pendokong gerakan Islam. Internal Security Act (ISA) yang dikuatkuasakan oleh pemerintah adalah merupakan diantara perkara yang sangat kuat ditentang oleh beliau selain dari sikap pemerintah yang dilihat tidak memandang Islam sebagai ‘Aqidah Negara serta jalan penyelesaian masalah ummah. Ditambah lagi dengan peribadi pemerintah yang dicemari amalan korupsi dan sebagainya membuatkan Ust Ibrahim begitu bersungguh dalam memberi semangat kepada ahli PAS agar berazam untuk membuat perubahan dalam kepimpinan Negara.
Sokongan dan dokongan kuat dari ribuan umat Islam di Malaysia yang mencintai perjuangan Islam menjadi ‘mimpi ngeri’ kepada pihak pemerintah. Ianya begitu menakutkan mereka yang mengimpikan kekuasaan dapat dipegang selama-lamanya. Akhirnya, pelbagai tuduhan, fitnah dan label-label jahat dilemparkan kepada PAS khasnya Ust. Ibrahim Libya. Alasan-alasan dicipta bagi membolehkan pihak pemerintah dengan mudah menangkap Ust. Ibrahim. Kerjasama antara pemerintah dengan pihak keselamatan mula dilakukan dengan hebat.
Menjelang operasi penangkapan, Kg.Memali dipantau dan dikepung hampir seminggu lamanya. Pertambahan bilangan anggota keselamatan dari sehari ke sehari persis ingin menghadapi satu bala tentera musuh yang besar atau pengganas yang sangat merbahaya yang diperlukan segera. Cerita-cerita karut yang direka mengenai kegiatan Ust. Ibrahim dan pengikutnya di Kg. Memali disiarkan di dada akhbar bagi mengelabui mata orang awam. Ust. Ibrahim yang istiqamah mengajar anak-anak muridnya dikalangan orang tua dan anak muda di Madrasah yang dibinanya dimaklumkan mengajar fahaman salah dan sesat. Semuanya berlaku dalam tempoh menjelang operasi.
Sangat dahsyat. Tanggal 18 Nov 1985, hampir segenap penjuru kampung telah terkepung, dibimbangi ada sasaran yang terlepas keluar. Penduduk Kg. Memali yang begitu setia bersama guru mereka terus bermunajat kepada Allah memohon keselamatan dan bantuan. Persiapan persenjataan ala kadar dengan senjata ‘orang kampung’ disediakan kerana bagi mereka mempertahankan diri dan nyawa yang diancam adalah satu kewajipan yang sangat besar. Namun apalah sangat dengan senjata ‘orang kampung’ berbanding pihak pemerintah yang mengahantar bala tentera dengan kelengkapan seolah-olah menghadapi peperangan yang besar. Berpuluh-puluh kereta perisai disediakan, lori water canon, gas pemedih mata, senjata, pelbagai jenis polis disediakan termasuk Pasukan Polis Hutan dan segala macam kelengkapan lain.
Anggota polis berpecah kepada dua kumpulan akibat berlainan maklumat yang diterima mengenai siapa sasaran dalam operasi ini. Ada yang mendapat maklumat, mereka akan menggempur perkampungan saki baki Komunis dan ada yang mendapat maklumat mereka akan menghadapi kumpulan pemberontak kerajaan. Namun, atas arahan dari pemimpin tertinggi pasukan polis yang mesti ditaati, mereka akur juga walaupun ada yang mengetahui bahawa dihadapan mereka bukanlah Komunis. Selepas kejadian, maklumat diterima bahawa pada malam serangan ingin dilakukan iaitu malam 18 Nov tersebut, sebahagian anggota polis bersuka ria dan berpesta besar di sebuah balai polis di Negeri Kedah. Antara anggota polis yang terlibat didalam operasi ini termasuklah dikalangan mereka yang bukan beragama Islam.
Antara watak utama dibelakang operasi yang disebut ‘Ops Komunis’ ini, Musa Hitam (Tim.PM), Dato’ Yahya Yeop (pemimpin tertinggi Polis Negeri Kedah) dan Dr.Mahathir sendiri . Mereka inilah yang memainkan peranan utama bagi memastikan tertangkapnya Ust Ibrahim Libya pada tarikh tersebut.
Keesokannya harinya, tanggal 19 Nov 1985, selesai Solat Subuh, Ust Ibrahim terus memberikan taujihat penuh bermakna kepada para pendokong perjuangan yang terdiri dikalangan anak-anak muridnya yang setia dengan majlis-majlis ilmu beliau. Antara lain, beliau mengingatkan kepada ahli jama’ah supaya jangan ada yang lari dari perjuangan yang sedang dihadapi ini serta menyebut mengenai kelebihan mati syahid. Seluruh ahli jama’ah semakin kuat azam dan tekad untuk tidak menyerahkan Ust Ibrahim kepada pihak pemerintah. Mereka rela mati demi mempertahankan As-Syahid.
Antara mereka yang rapat dengan Ust Ibrahim ialah Sdr. Yusuf Husein dan Pak Teh Mat Piah (sudah meninggal). Mereka inilah antara yang kerap melakukan rundingan dengan pihak keselamatan pada hari tersebut agar mengelakkan berlakunya pertumahan darah khasnya orng ramai. Namun, Ust Ibrahim tegas dengan pendiriannya untuk tidak menyerahkan dirinya kepada kerajaan yang zalim kerana baginya, beliau tidak melakukan apa-apa kesalahan atau jenayah. Tugasnya hanya memberi nasihat kepada pemerintah yang begitu kuat menganut fahaman Nasionalisme dan Sekularisme yang bertentangan dengan Islam.
Berita kehadiran anggota polis untuk menangkap Ust Ibrahim akhirnya berjaya dihidu oleh pasukan tentera Malaysia yang berada di Negeri Kedah. Bahkan dikalangan mereka juga terdapat anggota-anggota yang sering mengikuti pengajian-pengajian agama daripada Ust Ibrahim. Beberapa orang dikalangan mereka akhirnya bergegas ke Kg. Memali dan memberikan peringatan kepada pasukan polis agar mengelakkan serangan. Dengan bilangan mereka hanya beberapa orang membuatkan pihak polis tidak mempedulikan. Dikalangan anggota tentera ini ada yang menyebut, “ingat ! hari ini hari kamu. Boleh jadi satu masa nanti kita akan bertempur.” Lalu mereka meninggalkan tempat tersebut.
Setelah dilihat Ust Ibrahim enggan lagi bertemu mereka, akhirnya orang kampung diberi arahan agar berundur ke belakang. Serangan akan dilancarkan. Namun, untuk menerima arahan tersebut tidak semudah itu. Penduduk kampung yang terdiri dikalangan orang tua, kaum ibu, pemuda, wanita dan anak kecil dengan penuh keberanian melaungkan kalimah ‘Allahu Akbar’ berkali-kali bagi menggerunkan pihak musuh. Parang panjang yang sering digunakan dikebun untuk tugasan harian, digenggam erat bagi menghadapi kemungkinan-kemungkinan. Ibu-ibu dengan parang dan buluh-buluh panjang menghalau pasukan polis. Anak-anak kecil yang masih tidak mengerti apa itu perjuangan menghadapi pasukan polis bersenjatakan parang dan pisau.
Pihak keselamatan yang panik akhirnya melepaskan gas pemedih mata dan water canon ke arah orang kampung yang kukuh berdiri tidak mahu berganjak. Seorang kanak-kanak terkena serangan tersebut lalu pengsan dengan mulutnya yang berbuih. Melihat anak kecil tersebut menjadi mangsa, lantas seorang penduduk yang dikenali dengan panggilan Cikgu Shafi’e nekad untuk melakukan serangan balas. Parang ditangan digenggam dan terus berlari ke arah anggota polis. Subhanallah. Belum sempat parangnya singgah ke tubuh anggota polis tersebut, sebutir peluru terus menembusi dadanya. Cikgu Syafi’e menjadi korban pertama tragedi tersebut.
Jerit pekik penduduk semakin kuat apabila serangan bertalu-talu dari kereta perisai polis dilakukan. Seorang demi seorang tumbang menerima hadiah peluru dari Kerajaan Barisan Nasional. Rumah Ust. Ibrahim dirempuh kasar. Akhirnya peluru menghinggapi juga tubuh ulama’, pendakwah dan pemimpin gerakan Islam ini. Diatas ribaan isterinya, beliau menghembuskan nafas. Beliau sempat bertanya, “abang kena apa?”. Si isteri menjawab, “abang ditembak.”
Menjelang waktu Zohor, hujan renyai-renyai turun membasahi Kg. Memali. Hujan rahmat yang turun sebagai saksi kezaliman pemerintah yang rakus mengahdapi rakyat yang serba kekurangan. Operasi pembersihan dilakukan segera agar bau bangkai jenayah mereka dapat ditutup dari pengetahuan rakyat Malaysia. Mangsa yang terkorban diangkut ke dalam trak-trak polis. Didalamnya turut dimuatkan beberapa ekor anjing buat menemani para syuhada’. Ada penduduk kampung yang tercedera disepak terajang. Mereka menyebut, “ada lagi yang belum mati”. Semua penduduk kampung disumbat ke dalam trak polis untuk dibawa ke balai. Yang cedera dibawa ke hospital. Maklumat dijaga agar tidak sampai kepada media atau orang ramai. Tahanan diugut agar merahsiakan kejadian.
Beberapa hari kemudian barulah mereka dibebaskan. Jenazah dipulangkan semula dengan bilangan korban seramai 14 orang semuanya. Maka bermulalah perbalahan diantara pihak berkuasa agama (Majlis Fatwa Kebangsaan) dengan penduduk. Mereka mendakwa Ust Ibrahim Libya dan 13 yang lain mati sebagai Syuhada’ dan perlu diuruskan sebagai orang mati syahid. Pandangan ini diambil dari tuan-tuan guru di pondok-pondok Negeri Kedah yang melihat bahawa mereka ini mati kerana mempertahankan agama dan nyawa mereka. Bagi pihak berkuasa agama dibawah pemerintah, mereka terus ditekan untuk mendakwa Ust Ibrahim dan lain-lain mati sebagai Bughah (penderhaka kerajaan Islam) dan wajib diurus sebagai orang mati biasa. Penduduk tetap dengan keyakinan mereka. Akhirnya para korban diurus sebagai syuhada’ dengan tidak dimandikan beserta pakaian mereka yang masih basah dengan darah yang terus mengalir walaupun telah beberapa hari ditembak.
Sehingga hari ini, kes ini yang telah beberapa kali dibawa ke mahkamah sunyi sepi tidak berbunyi lagi. Kes yang masih berada di dalam fail mahkamah ini tidak dipedulikan oleh Menteri Penerangan Malaysia (sebelum ini) iaitu Dato’ Zainudin Maidin. Beliau memperalatkan beberapa klip video tragedi Memali ini untuk menyerang PAS sebagai gerakan ekstremis, radikal, militan dan sebagainya selepas pasca 11 Sept 2001 dengan menggambarkan orang PAS menyerang anggota keselamatan. Hari ini, genap 23 tahun tragedi Memali yang meragut nyawa mereka yang tidak bersalah dan mencederakan beberapa anggota polis yang memang mereka ini tidak tahu pun tujuan sebenar dihantar ke sana pada tarikh tersebut. Mereka tidak bersalah.
Bahkan seorang demi seorang orang kampong yang sepatutnya menjadi saksi dimahkamah untuk memfailkan saman kepada kerajaan Barisan Nasional kini telah menghadap Allah s.w.t.
Selepas kejadian tersebut, setiap tahun PAS mengadakan sambutan memperingati Tragedi Memali. Saban tahun juga ada sahaja anggota polis yang secara diam-diam menyalurkan sumbangan kepada PAS, kepada balu-balu syuhada’ dan memohon kemaafan atas kesilapan mereka. Melihat kepada situasi anggota polis yang sangat sedih dan terkilan dengan kejadian ini yang bukan dengan kerelaan mereka dan sangat terharu dengan sambutan memperingati syuhada’ ini , akhirnya atas nasihat dari pimpinan, sambutan yang berjalan beberapa tahun tersebut dihentikan. Wallahua’lam.

Al-Fatihah Untuk Para Syuhada’ Memali