Friday, April 30, 2010

.::buat sahabat2 kesayanganku....

DuLu KiTe sElALu JuMpA...
BoRaK SaMe2..
GeLaK SaMe2..
Pe yG KiTa Wt MsTi Ada KeNaNgan Yg InDaH2..
SaMPaI RaSa cM xNk LaRi Je Dr mAsA 2...
SkArAnG Kita Dh JauH....
XdPt JmPa SeLaLu...


McM mNe
KlO 1 Hari
Sy DiTaKdKaN TiAda lg?


MaSe Yg KiTe SiMpaN SaMe2 Tu...
SeNtIaSa BoLeH Wt KaLiaN TsenYuM...
BuKaN UtK DiTanGisI..
SbB...
NnT Sy SeDiH..
TgK KwN2 Sy Sedih....
& JgN LuPa...Ada @ X Sy,
Sy SeNtiAsa Nk AmIk TaU TenTaNg KaLiAn...
Pe Pn Yg TjaDi,
KiTa TeTap KwN, KaLiAn TeTap Di HatI...SmPi MaTi

Saturday, April 17, 2010

.::LeLaKi & EmAs PART 2 ( barang kemas yang bukan emas)

CINCIN PERAK

Kaum lelaki sunnat memakai cincin perak, kerana ikut sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana dalam hadith daripada Ibnu Umar r.hma : Nabi SAW telah membuat cincin daripada emas dan meletakkan batu permata ditengah-tengahnya, kemudian baginda mengukir "محمد رسول الله " di atasnya. apabila orang ramai melihat cincin baginda itu, mereka membuat cincin seperti itu, maka baginda berkata : jangan sama sekali memakai cincin itu. sesudah itu baginda membuat cincin daripada perak, maka orang ramai buat cincin perak seperti itu. Ibnu Umar berkata, selepas zaman Nabi SAW, Abu Bakr, Umar dan Uthman sentiasa memakai cincin perak.(taisir al-wusuul 2/133)

Daripada Anas r.a, katanya : cincin Nabi SAW adalah daripada perak yang mengandungi permata.(Fath al-Barie 10/322)

Daripada Anas bin Malik ra, katanya : Apabila Nabi SAW menghantar perwakilan kepada mana-mana kaum atau orang asing, ada orang berkata kepada baginda : mereka itu enggan menerima surat kecuali utusan itu memakai cincin. selepas itu Nabi SAW memakai cincin perak yang diukir (محمد رسول الله) . saya lihat seolah-olah ada kilat di jari nabi SAW atau di tangan baginda.(Fath al-Barie 10/373)

Jumhur berpendapat, sunat bagi semua lelaki memakai cincin perak, tidak kira samada dia sultan (pihak berkuasa) atau orang biasa. ini berdasarkan kepada ayat al-Quran yang bermaksud : Sesungguhnya bagi kamu pada Rasulullah adalah contoh dan teladan yang baik (al-Ahzab :21)

Imam al-Nawawi berkata, berdasarkan kepada pendapat ijma' ulama' : harus bagi lelaki memakai cincin perak, samada dia seorang pemerintah atau tidak. adapun pendapat ulama' dari Syam, makhruh bagi lelaki yang bukan pemerintah memakai cincin perak, adalah pendapat terpinggir yang boleh ditolak, kerana berdasarkan kepada nas-nas dan ijma' para ulama' salaf.(al-Majmuu' 4/344)

para ulama' berpendapat, makhruh bagi lelaki memakai cincin yang menyerupai kaum wanita, seperti ada dua atau tiga permata.(al-Fataawa al-Hindiyah (5/335)


CINCIN BESI, TIMAH DAN TEMBAGA


Jumhur fuqaha' berpendapat makhruh memakai cincin yang diperbuat daripada besi, tembaga, timah dan sebagainya, kerana hadith daripada al-Nu'man bin Bashiir, katanya : Saya memakai cincin emas, kemudian saya masuk menemui Rasulullah SAW. baginda bersabda :"Kenapa engkau memakai pakaian ahli syurga, belum lagi engkau masuk syurga?. maka saya pum membuang cincin itu dan saya memakai pula cincin besi dan masuk menemui baginda. kemudian baginda bersabda :"kenapa engkau memakai pakaian ahli neraka? kemudian saya memakai pula cincin tembaga dan menemui baginda. baginda bersabda :"sesungguhnya aku berbau bauan berhala dari engkau. maka saya pun bertanya :"cincin apa yang saya boleh pakai wahai Rasulullah? sabda baginda :"pakailah cincin daripada perak dah janganlah lebih daripada satu mithqal berat (satu mithqal kira-kira 0.5 gram).

Daripada 'Ammaar bin Abi 'Ammaar, bahawa 'Umar bin al-Khattab telah berkata :"apabila Rasulullah ternampak cinicin emas ditangan seorang lelaki, maka baginda pun bersabda :" buangkan itu. orang itu pun menanggalkannya dan memakai cincin besi. baginda bersabda lagi :" itu lebih buruk lagi. kemudian lelaki itu memakai cincin perak, baginda pun diam.(dikeluarkan oleh imam Ahmad, sanadnya sahih). tetapi 'Ammaar tidak mendengarnya sendiri daripada 'Umar r.a.(al-Fataawa al-Hindiyah 5/335)

Apabila Abdullah bin 'Amru memakai cincin emas. Rasulullah SAW melihat kepadanya seolah-olah baginda melarangnya, mak beliau pun menanggalkannya dan memakai cincin besi. kemudian Rasulullah SAW bersabda :" ini lebih buruk dan lebih sia-sia. maka beliau pun menanggalkannya dan memakai pula cincin perak, maka baginda diam.(Majma' al-zawaa'id 5/151)

Abdullah bin 'Amru berkata :"Nabi SAW twlah melarang memakai cincin emas dan cincin besi. (dikeluarkan oleh al-baihaqie dan al-tabraanie didalam al-awsat dengan sanad yang kuat)

Di dalam kitab Badaa'i al-Sinaa'i ada menyebut, makhruh bagi lelaki dan wanita memakai cincin besi yang diperbuat daripada besi, tembaga dan tembaga kuning, kerana pakaian ahli neraka berdasarkan hadith daripada al-Nu'man bun Bashiir. sebahagian ulama' mazhab hanafi perpendapat ianya haram.

Dalam kitab Furuu' ada menyebut, makhruh bagi lelaki dan wanita memakai cincin besi, tembaga dan timah.

Ada pendapat lain yang berbeza dengan pendapat jumhur, yang berkata, harus memakai cincin besi, timah dan tembaga berdasarkan hadith daripada Abdul Aziz bin Abi Haazim daripada bapanya, yang mendengar Sahal bin Sa'ad yang menceritakan bahawa telah datang seorang wanita menemui Nabi SAW, wanita itu berkata:'saya datang untuk menyerahkan diri. dia berdiri lama sehingga Nabi mengakui kebenarannya. maka seorang lelaki berkata :'kahwinkan saya dengan dia, jika tuan tidak mahu. baginda bertanya, engkau ada apa-apa untuk dijadikan mahar?dia menjawab :"tidak ada. baginda bersabda :" pergi ceri. dia pun pergi dan balik semula dan berkata:"Wallaahi, saya tidak ada apa-apa pun. Nabi SAW bersabda:"pergilah mencari dan bawa walaupun sebentuk cincin besi. dia pergi dan kembali semula sambil berkata:"tidak ada, Wallaahi walaupun sebentuk cincin besi. lelaki itu memakai baju tetapi tidak ada baju luar dan berkata:" saya jadikan baju saya ini sebagai sedekah (mahar), Nabi SAW bersabda:"jika baju engkau dipakaikan kepada dia (perempuan tadi), maka engkau tidak ada baju lagi. lelaki itu pun beredar dan duduk. kemudian Nabi SAW menyuruh seorang pembantu memanggilnya dan baginda bersabda kepada lelaki itu :"engkau ada menghafaz ayat al-Quran?". lelaki itu menjawab : ada. baginda bersabda:" engkau miliki dia (sebagai isteri) dengan al-Quran yang ada pada engkau".(Fath al-Baarie 10/323, Sahih Bukharie 7/202)

Jumhur fuqaha' berkata, hadithdaripada sahal bin Sa'ad itu berlaku sebelum larangan memakai cincin yang diperbuat daripada besi. dan kemungkinan dalam kes itu, jika lelaki itu ada cincin sebagai mahar, bolehlah wanita itu mendapat manfaat daripada harga cincin itu.(Fath al-Baarie 10/323)....bersambungWednesday, April 14, 2010

.:: LeLaKi & EmAs ::. ( part 1)

Lelaki haram memakai sebarang pakaian yang diperbuat daripada emas, kerana Hadith daripada Ali r.a bahawa Nabi SAW telah memegang sutera dari tangan kanan dan memegang emas di tangan kirinya. kemudian baginda mengangkat kedua-dua barang itu sambil bersabda : "Sesungguhnya dua barang ini haram keatas umatku yang lelaki dan halal bagi wanita mereka."(IA,AD,AN,IM)

Daripada Ali r.a. katanya, Rasulullah SAW telah melarang memakai barangan yang tidak bernilai, pakaian yang dicelup dengan warna kuning, cincin emas dan juga membaca ayat al-Quran semasa ruku.(HM)

Daripada Ibn Abbas r.a, katanya : Rasulullah ternampak cincin emas ditangan seorang lelaki. baginda mengambilnya dan mencampak cincin itu, dan bersabda :" jika kamu mahu berpeganga pada batu didalam neraka, maka pakailah ditangan kamu." kemudian ada orang berkata kepada lelaki itu selepas Rasulullah SAW pergi :" ambillah cincin engkau itu untuk mendapat manfaat daripadanya". lelaki itu menjawab :" tidak, wallaahi, aku tidak akan mengambilnya sama sekali, kerana Rasulullah SAW telah mencampakkannya.

keengganan lelaki itu untuk mengambil balik cincinnya itu, bukanlah kerana menunjukkan haram mendapatkan manfaat daripada cincin itu,. keengganannya itu hanya menunjukkan dia kuat berpegang kepada larangan Rasulullah SAW itu. kalaulah dia mengambil balik cincin itu, dia tidak dilarang menjual atau memberikan sedekah kepada orang yang memerlukannya, kerana Nabi SAW tidak melarang berurusan dalam semua keadaan yang berkaitan dengan emas. larangan itu hanyalah memakai sahaja.


HIDUNG DAN GIGI DARIPADA EMAS

pada asalnya emas diharamkan kepada lelaki, tetapi ia dikecualikan dalam dua keadaan :

1. harus bagi orang yang kehilangan hidung, membuat hidung palsu dengan emas.

diriwayatkan daripada 'Arfajah bin As'ad telah hilang hidung dalam peperangan pada zaman jahiliyyah di Kilaab (terletak diantara khufah dan Basrah). dia telah membuat hidung palsu daripada mata wang perak, maka Rasulullah SAW menyuruh beliau membuat hidung palsu itu daripada emas. (AT 4/240, AN 2/286)

Para fuqaha' bersetuju tanpa khilaf tentang keharusan membuat hidung palsu dengan emas, kerana itu sebagai darurat.(al-Majmuu' 1/315, abadaa'i al-sinaa'i 5/132)

Pendapat yang mahsyur dikalangan fuqaha' pula, tidak harus membuat jari palsu daripada emas, kerana tidak berfungsi seperti jari asli, tetapi harus jika disambung pada hujung jari.(al-Majmuu' 1/317)

2. berdasarkan kepada Hadith daripada 'Arfajah tadi, para ulama' bersepakat mengatakan bahawa membuat gigi palsu dengan emas atau menampal gigi dengan emas adalah harus. begitu juga harus membuat atu menampal gigi dengan perak.

Imam malik berkata :" halal memperkuatkan gigi dengan emas dan perak, kerana kedua-duanya sama taraf.......bersambung

Saturday, April 10, 2010

.:: BiLa PaDeRi TeRpAkSa BuKa RaHsiA::.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang....

Salah satu bacaan yg terbaik dan disyorkan utk membacanya bg sesiapa yg x pernah lg membacanya. Moga ia menjadi teladan kepada kita semua, insyaAllah....


لاٳله ٳلا أنت سبحانك ٳني كنت من الظالمين


Ada seorang pemuda Arab yang baru saja menyelesaikan bangku kuliahnya di
Amerika. Pemuda ini adalah salah seorang yang diberi nikmat oleh Allah
berupa pendidikan agama Islam bahkan dia mampu mendalaminya. Selain
belajar, dia juga seorang jurudakwah Islam. Ketika berada di Amerika, dia
berkenalan dengan salah seorang Nasrani. Hubungan mereka semakin akrab, dengan
harapa semoga Allah s.w.t. memberinya hidayah masuk Islam.

Pada suatu hari mereka berdua berjalan-jalan di sebuah perkampungan di
Amerika dan melintas dekat sebuah gereja yang terdapat di kampung
tersebut. Temannya itu meminta agar dia turut masuk ke dalam gereja. Mula-mula dia
keberatan, namun kerana desakan akhirnya pemuda itu pun memenuhi
permintaannya lalu ikut masuk ke dalam gereja dan duduk di salah satu
bangku dengan hening, sebagaimana kebiasaan mereka.

Ketika paderi masuk, mereka serentak berdiri untuk memberikan penghormatan
lantas kembali duduk. Di saat itu, si paderi agak terbeliak ketika melihat
kepada para hadirin dan berkata, "Di tengah kita ada seorang Muslim. Aku
harap dia keluar dari sini." Pemuda Arab itu tidak bergerak dari
tempatnya. Paderi tersebut mengucapkan perkataan itu berkali-kali, namun dia tetap
tidak bergerak dari tempatnya. Hingga akhirnya paderi itu berkata, "Aku
minta dia keluar dari sini dan aku menjamin keselamatannya. " Barulah
pemuda ini beranjak keluar.

Di ambang pintu, pemuda bertanya kepada sang paderi, "Bagaimana anda tahu
bahawa saya seorang Muslim?" Paderi itu menjawab, "Dari tanda yang
terdapat di wajahmu."

Kemudian dia beranjak hendak keluar. Namun, paderi ingin memanfaatkan
kehadiran pemuda ini dengan mengajukan beberapa pertanyaan, tujuannya
untuk memalukan pemuda tersebut dan sekaligus mengukuhkan agamanya. Pemuda
Muslim itupun menerima tentangan debat tersebut.

Paderi berkata, "Aku akan mengajukan kepada anda 22 pertanyaan dan anda
harus menjawabnya dengan tepat. " Si pemuda tersenyum dan berkata,
"Silakan!"

Sang paderi pun mulai bertanya,
"Sebutkan satu yang tiada duanya, dua yang
tiada tiganya, tiga yang tiada empatnya, empat yang tiada limanya, lima
yang tiada enamnya, enam yang tiada tujuhnya, tujuh yang tiada delapannya,
delapan yang tiada sembilannya, sembilan yang tiada sepuluhnya, sesuatu
yang tidak lebih dari sepuluh, sebelas yang tiada dua belasnya, dua belas yang
tiada tiga belasnya, tiga belas yang tiada empat belasnya."

"Sebutkan sesuatu yang dapat bernafas namun tidak mempunyai ruh! Apa yang
dimaksud dengan kuburan berjalan membawa isinya? Siapakah yang berdusta
namun masuk ke dalam surga? Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah namun
Dia tidak menyukainya? Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dengan tanpa
ayah dan ibu!"

"Siapakah yang tercipta dari api, siapakah yang diazab dengan api dan
siapakah yang terpelihara dari api? Siapakah yang tercipta dari batu,
siapakah yang diazab dengan batu dan siapakah yang terpelihara dari batu?"

"Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap besar! Pohon apakah
yang mempunyai 12 ranting, setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun
mempunyai 5 buah, 3 di bawah naungan dan dua di bawah sinaran matahari?"

Mendengar pertanyaan tersebut, pemuda itu tersenyum dengan keyakinan
kepada Allah.

Setelah membaca "Bismillah.. ." dia berkata,

-Satu yang tiada duanya ialah Allah s.w.t..

-Dua yang tiada tiganya ialah Malam dan Siang. Allah s.w.t. berfirman,
"Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran kami)."
(Al-Isra': 12).

-Tiga yang tiada empatnya adalah kesilapan yang dilakukan Nabi Musa ketika
Khidir menenggelamkan sampan, membunuh seorang anak kecil dan ketika
menegakkan kembali dinding yang hampir roboh.

-Empat yang tiada limanya adalah Taurat, Injil, Zabur dan al-Qur'an.

- Lima yang tiada enamnya ialah Solat lima waktu.

-Enam yang tiada tujuhnya ialah jumlah Hari ketika Allah s.w.t. menciptakan makhluk.

-Tujuh yang tiada delapannya ialah Langit yang tujuh lapis. Allah s.w.t.
berfirman, "Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu
sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rabb Yang Maha Pemurah sesuatu yang
tidak seimbang." (Al-Mulk: 3).

-Delapan yang tiada sembilannya ialah Malaikat pemikul Arsy ar-Rahman.
Allah s.w.t. berfirman, "Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit.
Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung 'Arsy Rabbmu di atas
(kepala) mereka." (Al-Haqah: 17).

-Sembilan yang tiada sepuluhnya adalah mu'jizat yang diberikan kepada Nabi
Musa yaitu: tongkat, tangan yang bercahaya, angin topan, musim paceklik,
katak, darah, kutu dan belalang.*

-Sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh ialah Kebaikan. Allah s.w.t.
berfirman, "Barang siapa yang berbuat kebaikan maka untuknya sepuluh kali
lipat." (Al-An'am: 160).

-Sebelas yang tiada dua belasnya ialah jumlah Saudara-Saudara Nabi Yusuf .

-Dua belas yang tiada tiga belasnya ialah Mu'jizat Nabi Musa yang terdapat
dalam firman Allah, "Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya,
lalu Kami berfirman, "Pukullah batu itu dengan tongkatmu." Lalu
memancarlah daripadanya dua belas mata air." (Al-Baqarah: 60).

-Tiga belas yang tiada empat belasnya ialah jumlah Saudara Nabi Yusuf
ditambah dengan ayah dan ibunya.

-Adapun sesuatu yang bernafas namun tidak mempunyai ruh adalah waktu
Subuh. Allah s.w.t. berfirman, "Dan waktu subuh apabila fajarnya mulai
menyingsing. " (At-Takwir: 18).

-Kuburan yang membawa isinya adalah Ikan yang menelan Nabi Yunus AS.

-Mereka yang berdusta namun masuk ke dalam surga adalah saudara-saudara
Nabi Yusuf, yakni ketika mereka berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah kami,
sesungguhnya kami pergi berlumba-lumba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat
barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala." Setelah kedustaan
terungkap, Yusuf berkata kepada mereka, "Tak ada cercaan terhadap kamu semua." Dan
ayah mereka Ya'qub berkata, "Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Rabbku.
Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Yusuf:98)

-Sesuatu yang diciptakan Allah namun tidak Dia sukai adalah suara Keldai.
Allah s.w.t. berfirman, "Sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara
keldai." (Luqman: 19).

-Makhluk yang diciptakan Allah tanpa bapa dan ibu adalah Nabi Adam,
Malaikat, Unta Nabi Shalih dan Kambing Nabi Ibrahim.

-Makhluk yang diciptakan dari api adalah Iblis, yang diazab dengan api
ialah Abu Jahal dan yang terpelihara dari api adalah Nabi Ibrahim. Allah s.w.t.
berfirman, "Wahai api dinginlah dan selamatkan Ibrahim." (Al-Anbiya': 69).

-Makhluk yang terbuat dari batu adalah Unta Nabi Shalih, yang diazab
dengan batu adalah tentara bergajah dan yang terpelihara dari batu adalah Ashabul
Kahfi (penghuni gua).

-Sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap perkara besar adalah Tipu Daya
Wanita, sebagaimana firman Allah s.w.t. "Sesungguhnya tipu daya kaum
wanita itu sangatlah besar." (Yusuf: 28).

-Adapun pohon yang memiliki 12 ranting setiap ranting mempunyai 30 daun,
setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah teduhan dan dua di bawah sinaran
matahari maknanya: Pohon adalah Tahun, Ranting adalah Bulan, Daun adalah
Hari dan Buahnya adalah Solat yang lima waktu, Tiga dikerjakan di malam
hari dan Dua di siang hari.

Paderi dan para hadirin merasa takjub mendengar jawapan pemuda Muslim
tersebut. Kemudian dia pun mula hendak pergi. Namun dia mengurungkan
niatnya dan meminta kepada paderi agar menjawab satu pertanyaan saja. Permintaan
ini disetujui oleh paderi.

Pemuda ini berkata, "Apakah kunci surga itu?"

Mendengar pertanyaan itu lidah paderi menjadi kelu, hatinya diselimuti
keraguan dan rupa wajahnya pun berubah. Dia berusaha menyembunyikan
kekuatirannya, namun tidak berhasil. Orang-orang yang hadir di gereja itu
terus mendesaknya agar menjawab pertanyaan tersebut, namun dia cuba
mengelak.

Mereka berkata, "Anda telah melontarkan 22 pertanyaan kepadanya dan
semuanya dia jawab, sementara dia hanya memberi cuma satu pertanyaan namun anda tidak mampu menjawabnya! "

Paderi tersebut berkata, "Sesungguh aku tahu jawapannya, namun aku takut
kalian marah."

Mereka menjawab, "Kami akan jamin keselamatan anda. "

Paderi pun berkata, "Jawapannya ialah: Asyhadu An La Ilaha Illallah, Wa
Asyhadu Anna Muhammadar Rasulullah. "

Lantas paderi dan orang-orang yang hadir di gereja itu terus memeluk agama
Islam. Sungguh Allah telah menganugerahkan kebaikan dan menjaga mereka
dengan Islam melalui tangan seorang pemuda Muslim yang bertakwa.**

Wallahualam..

Thursday, April 01, 2010

.:: PeRpISaHaN:::.

perpisahan....perpisahan merupakan perkara yang paling tidak disukai oleh sesiapa pun..
namun, perpisahan itu sentiasa terjadi dan inya sininom dengan kehidupan kita...

Perpisahan..membawa kesedihan kepada siapa sahaja...
ya...ada juga yang gembira, tetapi bila pertemuan yang dilaluinya tidak membuahkan ceria sahaja yang merasakan nikmat akan perpisahan..

Tapi aku yakin..bahawa dengan adanya perpisahan itu, adanya kebahagiaan yang menanti..
cuma kita tidak tahu waktunya...dan kita juga mungkin hanya menyedari adanya pertemuan dengan perpisahan....

Ya..perpisahan itu seharusnya berlaku..walau berat hati melepaskan, kita perlu redha bahawa tempoh pertemuan kita telah tamat..

Perpisahan...perpisahan bukanlah beerti kita harus berpisah dengan melupakan kasih sayang yang wujud daripada pertemuan..jalinan itu mestilah terus terjalin..

Perpisahan...kita harus bersyukur dengan perpisahan ini merupakan perpisahan dalam meneruskan perjuangan dunia dan akhirat...

meskipun maut yang melengkapi perpisahan ini..kasih sayang tetap terjalin dengan rantaian doa dan kenangan....

salam perpisahan...